Hienon näköistä, mutta minulle myös syvällistä

See here for the English version: This Looks Cool, But I Also See It as Deep.

Tämän kirjoituksen inspiraatio lähti seuraavasta videosta:

Aika siistiä, vai mitä? Näettekö, mitä siinä tapahtuu? On mahdollista ymmärtää se paljon yksityiskohatisemmin kuin minä ymmärrän, mutta sillä tasolla kuvailtuna, mihin minä pystyn, se toimii näin: Heilurit heiluvat eri nopeuksilla toisistaan eroavien pituuksiensa takia. Jokainen liikkuu omaa säännöllistä tahtiaan muiden siihen vaikuttamatta. Mutta heilurien rivistöön muodostuu joka tapauksessa aaltoja heilahdusten jaksojen matemaattisten suhteiden takia. Heilurien liikkeet muodostavat erilaisia kuvioita, jotka me havaitsemme heti sellaisiksi. Jos seuraa mitä tahansa yhtä heiluria, näkee sen vain heiluvan edestakaisin omaa tahtiaan. Nopeampi heiluri ohittaa aina ennen pitkää hitaamman heilurin, mikä aiheuttaa kuvioiden muutoksen. Continue reading

Advertisements

This Looks Cool, But I Also See It as Deep

See here for the Finnish version: Hienon näköistä, mutta minulle myös syvällistä.

This post was inspired by the following video:

Cool, right? Can you see what happens there? A much more detailed understanding than mine is possible, but to the extent that I can describe it, it goes like this: The pendulums swing at different speeds due to the difference in their lengths. Each of them goes its regular way unaffected by the others. But waves form along the length of the row of pendulums nevertheless because of the mathematical relations between the periods of the swings. The pendulums’ movements combine into different patterns that are immediately recognisable to us as patterns. If you follow any individual pendulum, all it does is swing back and forth at its own rate. Any faster pendulum will catch up to any slower one, and this accounts for the changes of patterns. Continue reading

Joskus “suurilla” kysymyksillä ei ole väliä

See here for the English version.

En usko, että on mitään todellista mahdollisuutta, että Jumala olisi olemassa. Olen tarkastellut kaikkein kehittyneimpiä väitettyjä todistuksia, mitä olen löytänyt, eikä niissä ole mitään itua, ainakaan, kun ymmärtää tiettyjä asioita tieteen ja filosofian aloilta. Tiedän, että ihmiset voivat uskoa pelkästä uskosta, mutta minulle se olisi täysin luontoni vastaista. Jos ei ole mitään syytä uskoa jonkin asian olevan totta, sitten se lähes varmasti ei ole, ja mitä järkeä olisi uskoa sellaiseen, mikä ei ole totta? Voidaan siis sanoa, että olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka uskovat, että Jumala ei ole olemassa. Continue reading

Sometimes the “Big” Questions Don’t Matter

See here for the Finnish version.

I don’t think there is any real chance that a God exists. I have reviewed the supposed evidence in the most sophisticated forms I have found, and there is nothing to it, at least given understanding of some scientific and philosophical points. I know people may believe just through faith, but that’s completely against my nature. If there is no reason to believe something is true, then it almost certainly isn’t, and what’s the sense in believing something that isn’t true? So you might say I agree with those who don’t think God exists. Continue reading