Nykyään

In English.

Olen huomannut yleisen mutta oudon taipumuksen siinä, miten ihmiset nykyään näkevät asiat. No ei, tuo oli vitsi — tämä ei päde “nykyään” vaan on ollut niin niin kauan kuin muistan, ja vaikka se ei olekaan niin pitkään historiallisesti ajateltuna, asia voi hyvin aina olla ollut niin. Tämä outo taipumus on se, että ihmisten mielestä kaikki asiat ovat aina jollakin tavalla juuri “nykyään”.

En tiedä, mistä se johtuu. Siinä ei oikein ole järkeä. Mutta kun ihmiset havaitsevat asioiden usein tapahtuvan tietyllä tavalla, he tuntuvat automaattisesti ajattelevan, ja varsinkin sanovan, että sitä tapahtuu nimenomaan nykyään. Esimerkiksi että ihmiset ovat nykyään niin epäkohteliaita ja niin edelleen. Tämä pätee varsinkin, jos kyse on jostakin negatiivisesta asiasta. Tietenkin joku voi sanoa sellaisia asioita oikean menneisyyden perustuvan tiedon perusteella, mutta sitä tuntuu myös tapahtuvan täysin ilman mitään ajattelua — myös minulle, paitsi ettei enää, koska varon sitä nykyään. (Kyllä, oikeasti juuri nykyään.) Joskus joku rakentaa jonkin todennäköisesti idealisoidun kuvan siitä, miten asiat ennen olivat ilman mitään varsinaista tietoa, mutta usein ihmiset vain sanovat jotakin tapahtuvan nykyään aivan kuin sitä ei olisi tapahtunut ennen vaikka heillä ei ole mitään syytä olettaa mitään siitä, miten asiat olivat siinä suhteessa ennen. Olisiko kyse vain siitä, että oletamme, että asiat alkoivat olla näin vasta silloin, kun huomasimme sen?

Joskus tällä on oikeasti väliäkin, jos siitä seuraa vääristynyt kuva historiasta ja sen takia asiaa ei pysty ymmärtämään oikein. Muulloin se on vain huonoa ajattelua, joka ei vaikuta mihinkään muuhun. Outoa se on joka tapauksessa. Itse vältän sitä yksinkertaisesti siksi, että en halua sanoa asioita, jotka eivät ole totta.

Advertisements

These days

In Finnish.

There seems to be a minor but constant and strange trend in how people see things these days. No, just kidding — it’s not “these days”, it’s been like that as far back as I know, and though that isn’t that long historically speaking, for all I know, it’s always been like this. This strange trend is that people keep attributing everything to “these days”.

I don’t know why it is so. It doesn’t really make sense. But when people observe a trend, they very often seem to automatically think, and especially say, that it’s something that happens nowadays. You know, people are so rude these days, and so forth. This applies especially if it’s something negative. Of course, someone can say this because they have legitimate information about the past, but it also seems to come completely unthinkingly — for me as well, except not any more because I’m watching out for it now. Sometimes people will build some probably idealised view of how things used to be, not really based on any real information, but at others, they just say something happens these days as if it didn’t happen before when they have no reason to think anything about how it would have been before. Is it just that we assume it started existing when we noticed it?

Sometimes this actually matters, when you just have a skewed view of history and that keeps you from understanding the issue as it really is. At other times, it’s just a bit of sloppy thinking that doesn’t affect anything else. Either way, it’s weird. I avoid it simply because I don’t want to say things that aren’t true.

Lyhyemmin

Click here for the English version: Keeping it short

Tämä blogi on nyt saavuttanut kolmannen vuotensa ja lähes 2.000 katsomiskertaa. Hurraa. No, nyt aion joka tapauksessa yrittää jotain uutta.

Vähän aikaa sitten oli NaNoWriMo, johon minun piti osallistua, mutta jonka jätin kesken erittäin hyvän tekosyyn johdosta. Sen lisäksi oli myös NaBloPoMo, “National Blog Posting Month”, jonka päämääränä oli julkaista yksi blogikirjoitus päivässä kuukauden ajan. Siihen en osallistunut, mutta aloin jossain vaiheessa miettimään, millaisia merkintöjä minun täytyisi kirjoittaa voidakseni osallistua sellaiseen. Selvästikin niiden täytyisi olla paljon lyhyempiä ja vähemmän hiottuja kuin yleensä.

Päässäni pyörii aina ideoita, joista voisin kirjoittaa, jos minulla olisi aikaa ja energiaa, ja mietittyäni näitä hypoteettisia lyhyitä kirjoituksia aloin saamaan ideoita lyhyemmin kirjoitettavassa muodossa. Ja koska pidempiin kirjoituksiin menee niin paljon aikaa, jota minulla ei yleensä ole, niin ajattelin, että miksipä ei? Tästä eteenpäin toistaiseksi tarkoitukseni on siis kirjoittaa lyhyempiä kirjoituksia, eräänlaisia luonnoksia rajatuista ideoista. Tietenkin tämä blogi on ollut aina vähän sen suuntainen, koska en näe täällä yhtä paljon vaivaa, kuin jos olisin kirjoittamassa kirjaa tai akateemisesti julkaistavaa artikkelia, mutta näistä lyhyistä kirjoituksista tuklee vielä enemmän sellaisia. Kuten ennenkin, vaikka en ole tainnut mainita sitä ennen, otan mielelläni vastaan kommentteja tänne siitä, kuinka kirjoituksia voisi parantaa.

Koska näihin lyhyihin kirjoituksiin ei muuten mene niin paljoa aikaa, yritän kirjoittaa niitä taas sekä suomeksi että englanniksi (aikaisemman ajan säästämiseen pyrkivän päätökseni vastaisesti). Laitan nämä (ja jotkin aiemmat) lyhyet kirjoitukset omaan kategoriaansa “Short”.

Taidan yrittää myös julkaista kirjoituksia ainakin kerran viikossa. Luulin, että WordPressillä oli tarjolla työkalu sen seuraamiseksi, mutta en löydä sitä, mutta otan tämän kuitenkin tavoitteeksi.

Keeping it short

Click here for the Finnish version: Lyhyemmin

This blog has reached its third year, and nearly 2,000 views. Woohoo. Anyhow, I’m going to try something new.

A while ago was not only NaNoWriMo, which I intended to take part in but ended up skipping because I had a very good excuse, but also something called NaBloPoMo, National Blog Posting Month, where the challenge was to post a weblog entry every day for a month. I didn’t participate in that, but I got thinking about what kind of posts I’d have to make to be able to do so. Obviously, they’d have to be much shorter and less thought out than usual.

I always have ideas whirling around my head that I could write about if I had the time and energy, and after thinking about the possible short posts, I started getting these ideas largely in the form of how I could make them really short. And since it takes so much time to write the longer ones and I don’t tend to have that time, I thought, why not? So for now, my intention is to write mainly shorter posts, sort of sketches about a rather limited idea. Of course, this weblog has always been a bit like that, since I don’t make the effort I would if I were writing a book or an academically published article, but these short posts will be even more so. As before, though I don’t think I’ve mentioned that, comments on how to develop the ideas are welcome in the comment section.

Since the short posts won’t take much time in the first place, I’ll try to write them in both Finnish and English again (in contrast with my previous time-saving resolution). I will put these (and some previous) short posts in their own category “Short”.

I think I’ll also aim to post at least once per week. I thought WordPress had a tool to keep track of that, but I can’t find it, but I’ll try to do so anyway.