Libertarianismista ja perusteista

No English version.

Vähän aikaa sitten keskustellessani eräässä ryhmässä determinismin ja tahdonvapauden suhteesta tuli esiin sen suuntainen ajatus, että tahdon indeterminismi voi tarkoittaa valintaa eri perusteiden välillä ja tämä ei olisi satunnaisuutta niin kuin minä sanoin sen olevan. Tai jotain. Tuollaisessa suullisessa keskustelussa ei ole niin helppoa ymmärtää tarkkaan, mitä kukakin tarkoittaa. Joka tapauksessa tarkastelen tässä asiaan liittyviä mahdollisia väitteitä ja niiden suhteita. En saa kumminkaan muuten nukuttua.

1. Tietyn valinnan vapaus vaatii sitä, että toimija olisi voinut valita toisin tiukimmassa mielessä ajatellen.

ei-1. Valinta voi olla vapaa, vaikka tiukimmassa mahdollisessa mielessä ei olekaan niin, että toimija olisi voinut valita toisin.

2. Valinta tapahtuu indeterministisesti, mutta vain sellaisten mahdollisten tekojen väliltä, joihin toimijalla on jokin peruste.

3. On mahdollista, että toimijalla ei ole ollenkaan perusteita suorittaa tietty teko.

ei-3. Toimijalla on aina joitakin perusteita suorittaa mikä tahansa mahdollinen teko.

Mitä seuraa, kun yhdistellään näitä mahdollisuuksia?

1, 2 ja 3. Tästä seuraa outo ajatus, että valinnat eivät joskus ole vapaita. Jos toimija tekee valinnan tilanteessa, jossa on perusteita vain yhdelle valinnalle — mikä on mahdollista koska 3 on tosi — väitteestä 2 seuraa, että toimijalla on vain yksi mahdollinen valinta, ja tällöin väitteestä 1 seuraa, että valinta ei ole vapaa.

1, 2 ja ei-3. Tästä yhdistelmästä seuraa se, että valinnat voivat olla vapaita mutta ovat aina satunnaisia. Jos on aina perusteita suorittaa mikä tahansa teko (ei-3), ja valinta tapahtuu indeterministisesti niiden välillä (2), milloin tahansa voi tehdä minkä tahansa valinnan, tosin se voi olla vapaata väitteen 1 perusteella.

ei-1, 2 ja 3. Tästä seuraa se, että valinnoissa ei joskus ole useampaa vaihtoehtoa (2, 3), mutta ne ovat silti ehkä vapaita (ei-1).

ei-1, 2 ja ei-3. Tämän seuraukset ovat vain samat kuin kohdassa “1, 2 ja ei-3”.

Ilman väitettä 2 väitteet 3 ja ei-3 eivät oikeastaan vaikuta mihinkään, joten en harkitse vaihtoehtoa “ei-2”.

No niin, tämän takia siis sanoin, että libertarianismin täytyy sanoa, että vapaat valinnat ovat satunnaisia. Libertarianismilla tarkoitan ajatusta, että “1. Tietyn valinnan vapaus vaatii sitä, että toimija olisi voinut valita toisin tiukimmassa mielessä ajatellen” on tosi ja myös “Vapaita valintoja on” on tosi, joten mahdollisuudet, joihin sisältyy “ei-1”, eivät kuulu sen piiriin.

Jos siis libertarianisti hyväksyy mahdollisuuden (1), että vapaus vaatii mahdollisuuden tehdä toisin (siinä tiukimmassa mielessä, missä se ei sovi yhteen determinismin kanssa), ja samalla (2), että valinnat tehdään vain sellaisten mahdollisten tekojen välillä, joihin on jokin peruste, ja (3) että kaikkiin tekoihin ei ole perustetta, silloin hänen täytyisi sanoa, että en voi valita vapaasti, hyppäänkö ikkunasta ulos, jos minulla ei vain ole mitään perustetta hypätä, koska silloin se valinta ei ole mahdollinen. En ole kuullut kenenkään haluavan sanoa näin, eikä se oikein sopisi yhteen sen kanssa, että meillä on vapaa tahto, ellei sitä rajoiteta hyvin epäintuitiivisella tavalla.

Jos taas libertarianisti hyväksyy mahdollisuuden “1, 2 ja ei-3”, tai minkä tahansa muun mallin, jossa ikkunasta hyppääminen on mahdollisuus, silloin saattaa hypätä ikkunasta ilman mitään syytä ja yleistettynä voi aina satunnaisesti tehdä mitä tahansa.

“ei-1, 2 ja 3” on muuten lähellä kompatibilismia.

Tämän takia siis libertarianismi implikoi satunnaisuutta vapaissa valinnoissa eikä perusteiden pohjalta toimiminen pääse tästä mihinkään. Tarkemmin sanottuna se pääsee korkeintaan tilanteeseen, jossa meillä on yhtäkkiä kumman vähän vapaita tekoja. Vaikka joku hyväksyisi tämän mallin, valinnalla eri perusteiden välillä ei silti olisi mitään syytä eli se olisi satunnaista, tosin ainakin silloin olisi vähän vähemmän satunnaisuutta. Jos siis sinulla olisi kahdet eri perusteet, joista kumpikin johtaisi eri tekoon, ja valintasi näiden välillä olisi indeterministinen, silloin juuri tämä valinta olisi satunnainen tapahtuma.

Ei muuten voi sanoa, että “Ei se ole satunnaista, se on ihmisen valinta.” Se ei ole mikään vastaus, kun on tarkoitus päättää, mitä ihmisen vapaa valinta tarkoittaa ja onko se determinoitu vai ei. Jos se ei ole, yllä mainitut syyt tekevät siitä satunnaista. Ei ole kolmatta vaihtoehtoa, ainoastaan se, että palaa takaisin intuitiiviseen valinnan käsitteeseen ja kieltäytyy analysoimasta sitä. (“Onko autosi punainen vai jonkin muun värinen?” “Ei se ole kumpaakaan, se on itsensä värinen.”)

Tämä ei nyt sitten todistanut kompatibilismia, ainoastaan sen, että libertarianismi samaistaa vapauden satunnaisuuteen. Se, ettei ihmisistä näytä siltä, johtuu siitä, että he ajattelevat oikeasti determinismin säännöillä, joissa puolestaan ei tarvitse pelätä satunnaisuutta.

Kommentteihin voi jättää ajatuksia. Tuleeko esimerkiksi mieleen oikeasti edellä esitetyistä poikkeavia vaihtoehtoja? Oikeasti erilliset vaihtoehdot olisivat siis sellaisia, jotka eivät ole vain sama asia puettuna eri sanoihin niin että se kuulostaa erilaiselta eivätkä myöskään ole sisäisesti ristiriitaisia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s