Lopullinen skeptinen argumentti (ei johda mihinkään)

Click here for the English version: The Ultimate Sceptical Argument (Leads Nowhere)

Erilaiset skeptiset argumentit yrittävät osoittaa, että emme voi tietää mitään, tai ainakin, ettemme voi tietää jotakin. On aina jotenkin mahdollista, että voisimme olla väärässä suunnilleen kaikesta. Yksinkertainen esimerkki olisi, että jos näetkin nyt unta, niin todennäköisesti mikään, mitä luulet tapahtuvan ympärilläsi, ei tapahdukaan oikeasti.

Tiedämme tietenkin, millaisia unet ovat, ja voimme nähdä, että jatkuva elämä ympärillämme ei voi olla vain sellaista hetkellistä harhaa. Se on liian pysyvää ja johdonmukaista. Mutta tämä ei riitä poistamaan teoreettista syytä epäillä, koska aina olisi mahdollista, että olemme jonkin suuremman harhan vallassa, joka kattaa koko elämämme ja/tai estää meitä näkemästä, miten asiat todella ovat. Ehkä emme olekaan ikinä olleet todella hereillä, joten emme voi vertailla. Yleisemmin voidaan sanoa, että ehkä maailma on niin erilainen kuin kuvittelemme, että kaikki siitä kuvittelemamme on harhaa.

Tällaisia mahdollisuuksia ei voi sulkea varmasti pois, mutta ne eivät sinänsä ole kovin huolestuttavia, kunhan voimme tutkia maailmaa. Olemmehan jo saaneet selville sen olevan monella tavoin erilainen kuin luulimme. Maa kiertääkin aurinkoa, aine koostuu omituisista alkeishiukkasista ja niin edelleen. Vaikka voimme olla asioista väärässä, voimme kuitenkin saada asioiden tilan selville myöhemmin. Lisäksi on käytännössä käynyt niin, että meidän ei tarvitse sanoa olleemme väärässä kaikesta, vaan että olemme tienneet vain joitakin puolia siitä, miten asiat ovat. Vaikka meillä ei ollut aiemmin aavistustakaan siitä, minkälaisista alkeishiukkasista tuntemamme esineet koostuvat, niistä koostuvat esineet ovat kuitenkin monella tavalla sellaisia kuin ajattelimme.

Suurempi uhka olisi se, jos maailma ei olisi järjellinen ja säännönmukainen, jolloin siitä ei voisi ollenkaan tietää mitään. Jos ei olisi jonkinlaisia yleisesti päteviä luonnonlakeja, mitä tahansa voisi tapahtua milloin tahansa. En esimerkiksi voisi luottaa siihen, että istuimenani nyt oleva tuoli pysyy siinä, koska ei olisi mitään syytä, miksei se katoaisi heti. Mutta oikeasti tilanne olisi vielä paljon dramaattisempi; en voisi olla oikeasti edes olemassa, koska jos maailmankaikkeudessa olisi edes jotakin, mikä ei tottelisi mitään sääntöjä, kaikki olisi täydellisessä kaaoksessa. Voi ehkä kuulostaa siltä, että jos nyt olisi yksi pieni esine, joka ei toimisi luonnonlakien mukaan, se ei sotkisi kaikkea. Mutta jos se olisi rajoitettu olemaan vain yksi pieni esine eikä esimerkiksi sekoittamaan luonnonlakeja joka puolella yhtä aikaa, sillä olisi joitakin sääntöjä. Jos se ylipäätään olisi esine tai jotenkin rajoittunut, sillä olisi sääntöjä. Rajoitetulla alueella tapahtuva säännöttömyys ei vielä tee maailmasta käsittämätöntä, koska jotkin osat maailmasta ovat rajatut sen vaikutuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi kvanttifysiikkaan ilmeisesti sisältyvä satunnaisuus on sopivasti rajoittunut satunnaisuuteen tiettyjen vaihtoehtojen välillä ja häviää siirryttäessä alkeishiukkasista suurempiin kohteisiin.

Maailman pitää siis olla jotenkin järjellinen ja säännönmukainen, jotta voisimme ymmärtää sitä. Emme kuitenkaan pysty todistamaan, että se on. Loppujen lopuksi tässä on kyse induktion ongelmasta, tosin sitä ei kai yleensä esitetä näin. Induktio tarkoittaa päättelyä sitä, että asiat ovat aiemmin toimineet jollakin tavalla, siihen, että ne jatkavat toimimista samalla tavoin. Siinä siis oletetaan löydetyn sääntöjä, jotka pätevät maailmasta. Jos vesi on esimerkiksi tähän mennessä aina sammuttanut janon, voidaan olettaa, että se tekee niin tulevaisuudessakin, ja tätä oletusta voidaan soveltaa juomalla vettä, kun tulee jano.

Emme kuitenkaan voi todistaa, että induktio on luotettava tapa saada tietoa. Ei edes todennäköistä tietoa. Miten voisimme todistaa, että pitää aina paikkansa, että maailmassa on havaittavissa säännönmukaisuuksia, jolloin menneisyydestä voisi päätellä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu? Voisi olla kiusaus sanoa, että asia on toiminut niin aikaisemminkin, mutta se olisi itsekin induktiivista päättelyä ja siksi kehämäistä — sanottaisiin, että voimme luottaa päättelyyn aiemmin tapahtuneen perusteella siksi, että päättely aiemmin tapahtuneen perusteella todistaa sen toimivaksi.

Maailman jatkuvaa lainmukaisuutta ei voi todistaa, mutta voidaan ainakin sanoa, että se on rationaalista olettaa. Emme voisi tietää mitään eikä meitä sen puoleen voisi olla olemassakaan, ellei maailmankaikkeus olisi säännönmukainen ainakin joissakin rajoissa. (Tästä tietenkin seuraa, että koska olemme olemassa, on olemassa jotakin säännönmukaisuutta. Emme kuitenkaan voi tietää, onko sitä esimerkiksi tulevaisuudessa, ja jos ei olisi, kaikki romahtaisi siihen.) Emme siis menetä mitään, jos oletamme maailman olevan säännönmukainen, koska hyvässä tapauksessa olemme oikeassa ja huonossa kaikki on jo muutenkin menetetty.

On vielä yksi asia, jota voidaan epäillä. Induktion ongelmasta puhuttaessa mainitaan usein, että induktio ei ole validia päättelyä. Johtopäätös ei seuraa välttämättä lähtökohdista. Voisi olla toisinkin kuin päätellään, vaikka päättely onkin ehkä todennäköistä. Ja sitten voidaan vielä mainita se, että induktion voi “todistaa” vain itsellään. Tämä on sikäli ironista, että viimeinen kohta pätee yhtä hyvin validiin, loogiseen, aukottomaan deduktiiviseen päättelyyn, eli juuri siihen, johon verrattuna induktio on olevinaan niin paljon huonompaa.

Emme voisi käsittää maailmaa ilman lakeja, mutta emme voisi ajatella yhtään mitään ilman logiikan pätevyyttä. Tiedämme, että jotkin asiat seuraavat toisista, ja että asia ei voi yhtä aikaa olla jotenkin ja olla olematta niin. (Tämä on eri asia kuin se, että se on jotakin siltä väliltä. Voisi olla harmaa tai  musta–valko-raidallinen pallo, mutta ei sellaista, joka on kokonaan musta ja samaan aikaan kokonaan valkoinen.) Tällaiset asiat tuntuvat täysin itsestäänselviltä, eikä voi edes kunnolla kuvitella, miten mikään voisi olla logiikan lakien vastaista. Emme kuitenkaan voi todistaa, että ne pitävät paikkansa. Todistuksessahan meidän pitäisi käyttää niitä niin kuin kaikessa ajattelussa, mutta sitten todistus olisi väärä jos ne olisivat vääriä, joten, samoin kun induktion kohdalla, emme pääsisi yhtään mihinkään.

Voisi sanoa kuten induktion kohdalla, että meidän on pakko sitten vain olettaa logiikan pätevyys, koska muuten mistään ei tule mitään. Ja itse asiassa niin onkin pakko. Tämä ei kuitenkaan toimi samalla tavoin. Jos logiikka ei päde, emme tiedä edes tätä. Tämä ajatushan on päättelyn tulos. Kaikki tässä sanottu on päättelyn ja ajattelun tulosta. Jos logiikka ei toimisi, edes siitä, että asia on jotenkin, ei voisi tietää, ettei se ole olematta niin, saati sitten tietää mitään siitä seuraavaa. Logiikkaan suhtautuva skeptisismi kumoaa siis kaiken tässä sanotun, myös tämän itsensä, mutta myös sen, että se kumoaa itsensä. Mikä tahansa argumentti tätä vastaan kumoutuu automaattisesti, koska se ei voi toimia ilman logiikkaa.

Yhteenvetona voidaan siis sanoa, että olemme käsitelleet kolmenlaista skeptisismiä:

  • Uskomuksiin kohdistuvaa. Entä jos olemme väärässä asioista?
  • Lainmukaisuuteen kohdistuvaa. Entä jos maailma ei ole ollenkaan käsitettävissä?
  • Logiikkaan kohdistuvaa. Entä jos ????

Ensimmäiseen voidaan vastata sillä, että ei voi muuta kuin yrittää saada asioita selville mahdollisimman tarkasti. Toiseen voidaan vastata sillä, että on rationaalista olettaa maailman käsitettävyys, vaikka sitä ei voikaan todistaa. Kolmanteen ei voi vastata yhtään mitenkään, mutta siitä on myös mahdotonta käytännössä välittää (vaikka emme voi sen huomioon ottaen tietää tätäkään), joten siihen on vastattava “Jaha, no, ei voi mitään, ollaan niin kuin sitä ei olisikaan.” Onneksi tämä vastaus tuntuu toimivan aika hyvin.

Sama englanniksi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s