Uskoa ilman uskomuksia?

Click here for the English version: Faith without Belief?

Johdanto

Filosofi Søren Kierkegaardin mukaan uskoon kuuluu aina hyppy. Hänelle tämä tarkoitti valintaa uskoa kristinuskoon vaikka sille ei voitu antaa mitään kunnon syytä — itse asiassa hän piti kristinuskon keskeistä ajatusta absurdina. Hän ei kritisoinut tätä valintaa vaan esitti sen oikeana, ja piti objektiivista epävarmuutta uskon vaatimuksena. Käsitettä leap of faith, “uskon hyppy”, käytetään yhä samankaltaisessa merkityksessä, tarkoittaen valintaa uskoa ilman ulkoisia todisteita.

Mistä tällaisessa uskossa on kysymys? Englanniksi on helpompi tehdä sanallinen erottelu käsitteiden faith ja belief välillä. Belief on pelkkää normaalia uskomista, faith uskoa jossakin erikoisemmassa mielessä. Minä uskon puiden olemassaoloon, mutta minulla ei ole mitään “uskoa” sitä kohtaan tässä jälkimmäisessä mielessä. Jos niin sanottaisiinkin, se voisi tarkoittaa kai vain sitä, että luotan tämän uskomuksen totuuteen. Tämä on yksi osa “uskoa” tässä erikoisemmassa mielessä: siihen liittyy myös luottamus, ei vain totena pitäminen. Toinen on Kierkegaardin tapauksessa yllä esille tullut ulkoisten todisteiden puute. Voitaisiin puhua sisäisestä varmuudesta ulkoisen epävarmuuden edessä.

Sanon tässä tekstissä aina “usko” niissä kohdin, missä englanniksi sanottaisiin “faith” ja “uskoa” tai “uskomus” niissä, missä sanottaisiin “belief”. Verbi “uskoa” liittyy aina jälkimmäiseen merkitykseen. Tämä on osittain keinotekoinen erottelu sanojen välillä, mutta se on tarpeellista näiden toisiinsa liittyvien käsitteiden pitämiseksi erillään. (Voitte uskoa (believe), että tämä artikkeli oli helpompi kirjoittaa englanniksi.)

Usko liittyy yleensä uskonnolliseen uskomukseen — ja toisinpäin. Monet teologit väittäisivät nykyäänkin, että jumalan olemassaolosta on todisteita, mutta toiset sanoisivat, että niitä ei ole, ja kaikki riippuu uskosta, koska siitä uskonnossa on kysymys. Kierkegaard ei ollut ainoa, joka sanoisi, että todisteet tekisivät uskon mahdottomaksi. Olen samaa mieltä siitä, että ei ole todisteita jumalan olemassaololle eikä muille yliluonnollisille uskomuksille, ja näin oletetaan alla.

Mutta mitä usko on? Entä uskominen? Onko niiden välillä välttämätön yhteys? Ja onko uskolla jotakin arvoa vaikka se näyttää määritelmällisesti irrationaaliselta? Mitä sanottavaa filosofialla ja psykologialla on tästä? Continue reading

Advertisements

Faith without Belief?

Click here for the Finnish version: Uskoa ilman uskomuksia?

Introduction

Faith is not belief without proof, but trust without reservation.

Attributed to D. Elton Trueblood

The concept of a leap of faith generally means “the act of believing in or accepting something intangible or unprovable, or without empirical evidence,” often associated with religious belief. (Wikipedia.) The philosopher Søren Kierkegaard spoke of a leap to faith. For him, it meant choosing to have faith in the truth of Christianity even though no reason could be given for doing so, indeed even though the central idea of Christianity was to his mind absurd. He didn’t criticise this; he advocated it, considering objective uncertainty essential to faith.

So what is this “faith”? Not just belief. I don’t think I have faith in trees existing, though I believe in it. Belief that requires a Kierkegaardian leap, believing through inner conviction rather than rational reasons, comes closer. But is that all?

Faith is often associated with religious belief — and vice versa. Many theologians these days would still insist that there is evidence of god’s existence, but others would say that there isn’t and that it’s all about faith, since that is what faith is all about. Kierkegaard would not be alone in saying that evidence makes faith impossible. I do agree there is no evidence of god’s existence or for other supernatural beliefs, and this is what will be assumed below.

But what is faith? And what is belief? Is there a necessary connection? And is there some value to faith even though it seems irrational by definition? What can philosophy and psychology tell us about this? Continue reading

The Ultimate Sceptical Argument (Leads Nowhere)

Click here for the Finnish version: Lopullinen skeptinen argumentti (ei johda mihinkään)

The various sceptical arguments try to prove that we cannot know anything, or at least that we cannot know something. There’s always some possible scenario in which we are wrong about just about everything. A simple example is that if you were in fact dreaming right now, then likely pretty much nothing that you think that is going on around you is really happening. Continue reading

Lopullinen skeptinen argumentti (ei johda mihinkään)

Click here for the English version: The Ultimate Sceptical Argument (Leads Nowhere)

Erilaiset skeptiset argumentit yrittävät osoittaa, että emme voi tietää mitään, tai ainakin, ettemme voi tietää jotakin. On aina jotenkin mahdollista, että voisimme olla väärässä suunnilleen kaikesta. Yksinkertainen esimerkki olisi, että jos näetkin nyt unta, niin todennäköisesti mikään, mitä luulet tapahtuvan ympärilläsi, ei tapahdukaan oikeasti. Continue reading

Poneja

English.

Twilight SparkleOlen viime aikoina miettinyt, että tämän blogin ulkomuoto tarvitsisi jotakin lisää ollakseen visuaalisesti kiinnostavampi ja älyllisesti stimuloivampi. Harkittuani asiaa olen päättänyt lisätä sivulle liikkuvia poneja, jotka perustuvat piirrettyyn My Little Pony: Friendship Is Magic, koska kyseinen sarja on yllättävän mahtava ja empiiriset havainnot antavat vahvoja viitteitä siitä, että (nämä) ponit muuttavat kaiken paremmaksi. En yleensä puhu näin, mutta eivätkö ne olekin söpöjä? Voit tarvittaessa vetää ne pois tieltä hiirellä.

Jos et näe liikkuvia poneja, klikkaa tästä päivittääksesi sivun tai tästä siirtyäksesi etusivulle.

Ponies

Finnish.

Twilight SparkleI have been thinking that the appearance of this weblog needs something extra in order to be more visually interesting and intellectually stimulating. After some consideration, I’ve decided to add animated ponies based on the cartoon My Little Pony: Friendship Is Magic, because the show is surprisingly awesome, and observations suggest that (these) ponies make everything better. I don’t usually say things like this, but aren’t they adorable? You can always drag them aside with the mouse if they get in the way.

If you can’t see the animated ponies, click here to refresh or here to go to the main page.