An Inadvertent Admission: “I Don’t Understand…”

Finnish.

People often say that they don’t understand something when they really mean that there is something wrong with that thing. “I can’t understand behaviour like that.” “I don’t understand people who…” They don’t really mean to talk about their own ignorance, but when they express their “confusion” like this, they’re actually expressing disapproval and assume that what they’re disapproving of probably doesn’t make any sense in the first place. It’s unlikely that people saying this should actually think the problem is with their own understanding.

However, it is very true that people often do not understand each other. Many things that someone else does only seem ridiculous or wrong because we ourselves do not understand what’s going on. And even if what someone else is doing really is wrong or absurd, there’s still likely a reason for them that sounds better to the person doing it than we’d imagine.

That’s why I want to say that if you catch yourself disapprovingly saying or thinking that you don’t understand something, you should stop to think about the fact that this thought is likely more or less literally true. For one thing, it’s always a good idea to ask people what their logic is. If you can think of no better explanation for something than that another person is acting absurdly or out of malice, then it’s particularly likely that you just don’t understand, as people at least constantly think that they’re being reasonable on some basis. And there’s always the possibility that you’re totally wrong yourself — because you don’t understand — and the other person is being perfectly reasonable.

Advertisements

Tahaton tunnustus: “En ymmärrä…”

English.

Ihmisillä on tapana sanoa, etteivät he ymmärrä jotakin, kun he oikeasti tarkoittavat, että siinä jossakin on jotakin vikaa. “En ymmärrä tuollaista käytöstä.” “En ymmärrä ihmisiä, jotka…” Heillä ei ole oikeasti tarkoituksena puhua omasta tietämättömyydestään, vaan ilmaistessaan näin “hämmennystään” he oikeastaan ilmaisevat paheksuntaa ja ajattelevat, että paheksutussa asiassa ei kai järkeä olekaan. Näin sanoessaan tuskin kukaan erityisemmin ajattelee, että ongelma olisi heidän ymmärtämättömyydessään.

On kuitenkin varmasti myös totta, että ihmiset eivät usein todellakaan ymmärrä toisiaan. Monet toisen ihmisen tekemät ihmiset vaikuttavat älyttömiltä tai vääriltä vain siksi, että itse ei ymmärrä mistä on kysymys. Ja vaikka toisen teot tosiaan olisivatkin väärin tai älyttömiä, niiden taustalla on silti todennäköisesti ainakin paremmalta ihmisestä itsestään kuulostava syy kuin toinen voisi luulla.

Siksi haluankin sanoa, että jos huomaat sanovasi tai ajattelevasi paheksuvasti, että et ymmärrä jotakin, pysähdy harkitsemaan sitä, että tämä pitää todennäköisesti enemmän tai vähemmän kirjaimellisesti paikkansa. Kannattaa esimerkiksi aina kysyä ihmisiltä, mikä heidän logiikkansa on. Jos et keksi jollekin parempaa selitystä kuin sen, että toinen käyttäytyy älyttömästi tai pahantahtoisesti, silloin on erityisen todennäköistä, että et tosiaan vain ymmärrä, koska ihmiset ainakin luulevat melkein aina jollakin perusteella olevansa kohtuullisia ja järkeviä. Ja toisaalta on aina mahdollisuus, että olet itse täysin väärässä — koska et ymmärrä — ja toinen on täysin järkevä.

Fundamentalist on Others’ Behalf

Click here for the Finnish version: Fundamentalisti toisten puolesta

Yet another one of these… I don’t know what to call them. I’d like to say “internet fallacies”, but that wouldn’t be quite correct.

Sometimes people blame those they disagree with for not having as extreme opinions as the accuser would like. I’ve seen this at least in the context depicted by the following example, though I am reasonably certain it shows up in others, too:

Annoying atheist: Christians are crazy. Do you really believe that god killed almost everyone in a flood and someone gathered all species of animals in one ship?

Less annoying Christian: No. It’s a story that is a product of its time.

Annoying atheist: What! It’s your holy book! You should believe it! Continue reading

Fundamentalisti toisten puolesta

Click here for the English version: Fundamentalist on Others’ Behalf

Taas yksi näitä… en tiedä, miksi niitä kutsuisin. Tekisi mieli sanoa “internet-virhepäätelmä”, mutta se ei olisi aivan oikein.

Joskus ihmiset syyttävät kanssaan eri mieltä olevia siitä, että näiden mielipiteet eivät ole niin liioiteltuja, kuin syyttäjä itse haluaisi. Olen nähnyt sitä ainakin seuraavan esimerkin kuvaamassa yhteydessä, tosin olen aika varma, että sitä esiintyy muuallakin:

Ärsyttävä ateisti: Kristityt ovat ihan hulluja. Uskotteko te tosiaan niin kuin Raamatussa sanotaan, että jumala tappoi melkein kaikki ihmiset tulvalla ja joku keräsi kaikki eläinlajit yhteen laivaan?

Vähemmän ärsyttävä kristitty: En usko. Kyseessä on omana aikanaan kirjoitettu tarina.

Ärsyttävä ateisti: Mitä! Se on teidän pyhä kirjanne! Kyllä teidän pitäisi uskoa siihen! Continue reading

xkcd Misconceptions Day 2013: The Definition of Insanity

No Finnish version available. I didn’t make one last year, so now I get to say it’s tradition.

It’s the first Tuesday in February again, so I’m continuing with the “tradition” established last year, inspired by the following webcomic strip:

So, first, here’s a link to the Wikipedia page in question.

And next, here’s a random misconception I want to dispel. Not such a big one this year, but annoying nonetheless.

Continue reading