What’s the Difference between Spirituality and Religion?

See here for the Finnish version: Mitä eroa on hengellisyydellä ja uskonnolla?

Ah, words with extra baggage. Caring about clarity of communication, one has to hate them.

Is “spiritual” the same as “religious”? Or is spirituality something better or more genuine? Or is it really just the same thing? Or are they unrelated?

In truth, this is one of those annoying cases where a word has two different meanings. Continue reading

Advertisements

Mitä eroa on hengellisyydellä ja uskonnolla?

See here for the English version: What’s the Difference between Spirituality and Religion?

Jos välittää kommunikaation selkeydestä, monien sanojen ylimääräinen painolasti on varsinainen riesa. “Hengellisyys” on yksi niistä.

Onko “hengellinen” sama kuin “uskonnollinen”? Tai onko hengellisyys jotakin parempaa tai aidompaa? Tai onko loppujen lopuksi kyse samasta asiasta? Vai eivätkö ne liity mitenkään toisiinsa?

Todellisuudessa kyseessä on yksi näistä ärsyttävistä tapauksista, joissa sanalla on kaksi eri merkitystä. Continue reading

It’s Likely Better to Be Weird Than Normal

See here for the Finnish version: On todennäköisesti parempi olla outo kuin normaali

As far as I can see, calling someone weird usually has a negative tone. However, if we take a look at why this is so, it turns out maybe it shouldn’t be the case at all.

When a person or something they do is thought to be weird, what is that all about anyway? While I neither can nor will try to write a complete psychological analysis on the subject, I will say this much: What appears to cause the feeling of weirdness is when something appears alien and not what we are accustomed to. People often shun such things and can even feel that they are somehow wrong. Thus, it is often not a good thing to get called weird. Continue reading

On todennäköisesti parempi olla outo kuin normaali

See here for the English version: It’s Likely Better to Be Weird Than Normal

Nähdäkseni yleensä, jos jotakuta ihmistä kutsutaan oudoksi, väitteessä on negatiivinen sävy. Jos kuitenkin tarkastelemme, mistä tämä johtuu, paljastuu, että ehkä asian ei kuitenkaan pitäisi olla niin.

Mistä siis on kysymys, kun ihmisen tai tämän tietyn käytöksen ajatellaan olevan outo(a)? Yrittämättä ja osaamatta kirjoittaa mitään täydellistä psykologista analyysia aiheesta totean sen verran, että outouden tunnetta näyttäisi aiheuttavan se, että jokin näyttäytyy vieraana ja sellaisena, mihin ei ole totuttu. Ihmiset usein vierastavat tällaisia asioita ja jopa kokevat ne jotenkin vääriksi. Siksi siis ei ole yleensä hyvä asia tulla kutsutuksi oudoksi. Continue reading