Yksi ajatus siitä, milloin jonkin pitäisi olla kiellettyä

See here for the English version: A Brief Thought about When Something Should Be Forbidden.

Missä tilanteissa meidän pitäisi asettaa yleinen sääntö, joka kieltää jonkin sellaisen teon, joka ei itsessään ja yksinään aiheuta mitään vahinkoa? Tai, mikä on suunnilleen sama asia, milloin on väärin tehdä jotakin sellaista, mikä ei itsessään suoraan aiheuta mitään vahinkoa? Yleensä ei ole syytä kieltää mitään, mikä ei ole vahingollista. Mutta on tapauksia, joissa useampien ihmisten tekojen yhteisvaikutus aiheuttaisi vahinkoa, vaikka mikään teoista yksinään ei sitä tekisi. Continue reading

Advertisements

A Brief Thought about When Something Should Be Forbidden

See here for the Finnish version: Yksi ajatus siitä, milloin jonkin pitäisi olla kiellettyä.

When should we establish a general rule forbidding some act that is not by itself harmful? Or, basically the same thing, when is it wrong to do something that causes no direct harm by itself? Usually, there is no reason to forbid something that is not harmful. But there are cases in which the cumulative effects of people doing some thing would have harmful consequences even when the individual acts would not. Continue reading

How Does Meaning and Purpose Emerge in a Mechanistic Universe?

See here for the Finnish version: Mistä tarkoitus ja merkitys syntyy mekanistisessa maailmankaikkeudessa?

space

People have always tried to explain the world on the basis that things have and purpose meanings in and of themselves. This is still common, but in a sense, the best explanations nowadays are different: the theories of natural science explain everything as a result of natural law, mere events without meaning. Things do not happen in order that some end be reached, nor on a physical level out of anyone’s willing it, but rather following from each other by certain rules for which science recognises no maker. Justice, for example, is in no way contained in the laws of the universe, moral values cannot be measured, and beauty is indeed in the eye of the beholder. No ultimate purpose for the human kind has been written down anywhere. We just happen to be here. Bare facts contain nothing meaningful.

How does even the sense of the world being meaningful fit into this picture?

Continue reading

Mistä tarkoitus ja merkitys syntyy mekanistisessa maailmankaikkeudessa?

See here for the English version: How Does Meaning and Purpose Emerge in a Mechanistic Universe?

spaceMaailmaa on aina ollut tapana selittää sen mukaisesti, että asioilla olisi itsessään jokin tarkoitus ja merkitys. Tämä on tavallista vieläkin, mutta tavallaan kaikkein parhaat selitykset ovat nykyään toisenlaisia: luonnontieteiden mallit selittävät kaiken luonnonlakien seurauksena, pelkkänä mielettömänä tapahtumisena. Asiat eivät tapahdu jonkin päämäärän vuoksi eivätkä fysikaalisella tasolla kenenkään tahdosta, vaan ne seuraavat toisiaan tiettyjen sääntöjen mukaan, joille ei löydy laatijaa tieteen selityksissä pysyttäessä. Esimerkiksi oikeudenmukaisuus ei sisälly millään tavoin maailmankaikkeuden lakeihin, moraalisia arvoja ei voi mitata, ja kauneus on todellakin katsojan silmässä. Mihinkään ei ole kirjoitettu ylös ihmisen lopullista tarkoitusta. Me vain nyt satumme olemaan täällä. Silkkoihin faktoihin ei ikinä sisälly mitään merkityksellistä.

Miten edes kokemus maailman tarkoituksellisuudesta ylipäätään sopii tähän kuvaan?

Continue reading