What One Should Be the Most Critical about

See here for the Finnish version: Kaikkein epäilyttävin lähde

(I have a bigger thing coming up here, but it’s going to take a while yet, and it’s about time I posted at least something.)

I have written about critical thinking before. Let us recap: The point of critical thinking is to aim at accepting only credible notions, and to this end, one examines each notion in an objective and aware manner before deciding what to think of it. The worst thing to do would be to accept claims only because one wants to, or to look only for evidence supporting one’s claims.

It is not easy to be objective, however, because one’s old beliefs and attitudes affect what seems credible and sensible, and one is often blind towards one’s worst weaknesses. You may have noticed this while debating with people who disagreed with you. Have you ever felt that they can be really blind to their own bias and error? Continue reading

Advertisements

Kaikkein epäilyttävin lähde

See here for the English version: What One Should Be the Most Critical about

(Minulla on isompikin juttu tekeillä tänne, mutta siinä kestää vielä, ja nyt on jo aikakin laittaa tänne edes jotakin.)

Olen aikaisemminkin kirjoittanut kriittisestä ajattelusta. Kerratkaamme vielä: Kriittisen ajattelun ydin on siinä, että pyritään hyväksymään vain uskottavia väitteitä, ja tätä varten tarkastellaan puolueettomasti ja valveutuneesti kutakin väitettä ennen kuin päätetään, miten suhtautua siihen. Missään tapauksessa ei saa hyväksyä väitteitä vain siksi, että haluaisi, eikä etsiä vain omia uskomuksiaan tukevaa todistusaineistoa.

Ei ole kuitenkaan helppoa olla objektiivinen, koska vanhat uskomukset ja asenteet vaikuttavat vahvasti siihen, mikä vaikuttaa uskottavalta ja järkevältä, ja omia pahimpia heikkouksiaan kohtaan on usein sokea. Olet ehkä huomannut tämän väitellessäsi eri mieltä olevien kanssa. Onko sinusta koskaan tuntunut, että he voivat olla todella sokeita omille ennakkoluuloilleen ja virheilleen? Continue reading