Another Break from Writing to Have Time for Writing

I haven’t been writing a lot here anyway — partly already because I was writing something else, which you’ll probably be hearing more about later — , but now I’m officially declaring a pause again for next month. Much as with NaNoWriMo last November, it’s because I’m taking part in Script Frenzy now. Of course, I may still write something here as well, as last time, but I set no aim to. Well, that’s enough said about that.

Finnish.

Advertisements

Taas tauko kirjoittamisesta kirjoittamista varten

Ei tässä ole tullut muutenkaan kovin paljon kirjoitettua tänne — osittain jo nyt sen takia, että kirjoitin jotakin muuta, mistä luultavasti lisää myöhemmin — , mutta nyt julistan taas virallisesti tauon ensi kuuksi. Vastaavasti kuin viime marraskuun NaNoWriMon tapauksessa, syynä on se, että otan nyt osaa Script Frenzyyn. Tietenkin saatan silti kirjoittaa tännekin jotakin, kuten viimeksi, mutta en aseta sitä tavoitteeksi. No, ei siitä sen enempää.

English.

Possibility Is Just Lack of Contradiction

See here for the Finnish version: Mahdollisuus tarkoittaa vain ristiriidattomuutta

Things being possible — or impossible, or necessarily true — is a fundamental concept of thought that we use all the time, that we “understand” without an explanation, and that we take for granted. So naturally philosophers have spent ages thinking about it, presented strange-sounding theories about it, and made it seem like an unsolvable problem. (In spite of my ironic tone, I of course think that things taken for granted should be thought about.) But some such explanations are actually quite good and sensible, and I am here going to present one that resolves the whole question, provided an answer is not expected to have some strange, over-thought properties. Continue reading

Mahdollisuus tarkoittaa vain ristiriidattomuutta

See here for the English version: Possibility Is Just Lack of Contradiction

Se, että jokin on mahdollista — tai mahdotonta, tai väkisinkin totta eli välttämätöntä, mitkä kaikki liittyvät toisiinsa — on perustavanlaatuinen ajattelun käsite, jota käytämme koko ajan, jonka “ymmärrämme” selittämättä, ja jota pidämme itsestäänselvänä. Luonnollisesti siis filosofit ovat miettineet sitä ikuisuuden, esittäneet siitä oudolta kuulostavia teorioita, ja tehneet siitä ratkaisemattoman näköisen ongelman. (Ironiastani huolimatta olen tietenkin sitä mieltä, että niin sanottuja itsestäänselvyyksiä pitääkin miettiä.) Jotkin selitykset ovat kuitenkin itse asiassa varsin hyviä ja järkeviä, ja aion esittää tässä selityksen, joka itse asiassa ratkaisee koko kysymyksen, kunhan vastaukselta ei vaadita kummallisia, liian pitkälle ajateltuja ominaisuuksia. Continue reading