Kaksi moraalin lajia, paitsi että oikeastaan vain yksi

See here for the English version: Two Kinds of Morality… Actually, Just One

On useampia mahdollisia näkemyksiä siitä, minkälaiset asiat ovat oikein ja väärin, ja niitä voidaan luokitella useammalla tavalla. Esitän tässä yhden havaitsemani varsin tärkeän erottelun: humanistinen vastaan sääntöihin perustuva etiikka, mitkä termit keksin juuri itse. Continue reading

Advertisements

Two Kinds of Morality… Actually, Just One

See here for the Finnish version: Kaksi moraalin lajia, paitsi että oikeastaan vain yksi

There are several different types of views about moral right and wrong, and several ways of categorising them. I will here present one rather important distinction I have observed: between what I’ll choose to call humanist and rule-based ethics, which terms I just made up. Continue reading

Information Cancer

See here for the Finnish version: Informaatiosyöpä

It’s probably common knowledge that people can on the one hand deceive themselves and interpret evidence so that it always seems to support their established ideas, and on the other lie or distort in order to make their claims look more true to others. If only that were all, but in truth there are other complicating factors still that affect (and effect) the adoption of false beliefs. Continue reading

Informaatiosyöpä

See here for the English version: Information Cancer

Lienee yleisesti tunnettua, että ihmiset voivat yhtäältä pettää itseään ja tulkita todistusaineistoa niin, että se näyttää aina tukevan heidän uskomuksiaan, ja toisaalta valehdella tai vääristellä tukeakseen väitteitään muiden silmissä. Kunpa se jäisikin siihen, mutta todellisuudessa väärien uskomuksien leviämiseen vaikuttaa vielä muitakin monimutkaistavia tekijöitä. Continue reading

Why a Mirror Image Only Switches the Right and Left Sides

See here for the Finnish version: Miksi peilikuva vaihtaa vain oikean ja vasemman puolen keskenään

Presumably everyone reading this already knows that in a mirror image, the right and left side are on the opposite sides from the original. Indeed, this is sometimes confusing when you’re trying to do something with the help of a mirror. It’s pretty easy to see how the mirror image turns out like this. Consider, for example, your left shoulder, which becomes the right shoulder on the mirror you. It’s easy to envision how beams of light reflecting from the shoulder into the mirror move roughly straight ahead and reflect roughly straight back, putting the image of your left shoulder directly opposite to your left shoulder, whereas if you were standing in place of the mirror image, your right shoulder would be there.

English: : A mirror, reflecting a vase. Españo...

But this leaves another question unanswered: Why left and right specifically? Continue reading

Miksi peilikuva vaihtaa vain oikean ja vasemman puolen keskenään

See here for the English version: Why a Mirror Image Only Switches the Right and Left Sides

Oletettavasti kaikki tätä lukevat tietävät jo, että peilikuvassa oikea ja vasen puoli ovat päinvastaisilla paikoilla alkuperäiseen verrattuna. Tämä onkin joskus hämmentävää, kun yrittää tehdä jotakin ja käyttää peilikuvaa apuna. On aika helppo nähdä, miksi peilikuva muodostuu tällaiseksi. Ajattele vaikka vasenta olkapäätäsi, joka muuttuu peilikuvan oikeaksi olkapääksi. Voi helposti kuvitella mielessään, miten olkapäästä heijastuvat peliin osuvat valonsäteet lähtevät siitä suunnilleen suoraan eteenpäin ja heijastuvat suunnilleen suoraan takaisin, jolloin vasemman olkapääsi kuva on suoraan vastapäätä vasenta olkapäätäsi, toisin, kuin jos oikeasti seisoisit peilikuvan paikalla, jolloin oikea olkapääsi olisi sillä kohdalla.

English: : A mirror, reflecting a vase. Españo...

Mutta tämä ei suoraan vastaa toiseen kysymykseen: Miksi juuri vasen ja oikea? Continue reading