Ihminen kaiken mittana?

See here for the English version: Man as the Measure of All Things?

Kysymys ihmisen asemasta maailman ja tiedon suhteen saattaa olla nimen omaan nykyajalle ominainen ideologinen väittely. Pitäisikö meidän seurata korkeampaa auktoriteettia ja perinteitä, vai luottaa omaan “järkeemme”, mitä se sitten onkaan, tieteeseen ja etiikkaan liittyvissä kysymyksissä? Voi näyttää siltä, että jälkimmäinen vaihtoehto on jo voittanut nykyajan diskurssissa, mutta se on vain osittainen totuus. Minun nähdäkseni se pätee vain osassa maailmaa, ja sielläkin on yhä ääntänsä vähemmän kuuluviin saanut osa väestöstä, joka ajattelee toisin ja on sittemmin järjestäytynyt saadakseen eriävän mielipiteensä paremmin kuuluviin. Uskonnollinen fundamentalismi on tyyppiesimerkki tästä. Continue reading

Advertisements

Man as the Measure of All Things?

See here for the Finnish version: Ihminen kaiken mittana?

An ideological dispute that might be particular to relatively modern times concerns the position of the human being at the centre of things. Should we defer to higher authority and tradition, or are we to trust our own “reason”, whatever that may be, in questions about things like science and ethics? It may appear that the latter position has already won out in modern discourse, but that is only a partial truth. As far as I can see, it only applies in part of the world, and even there, a less articulate part of the population has been left behind from that train, and has since organised to become more articulate about its dissenting views. Religious fundamentalism is the definitive example of this. Continue reading

Clingy Hypotheses

See here for the Finnish version: Sitkeät hypoteesit

I meant to write something deep and inspiring to start the new year, but at least so far I haven’t come up with that yet, so here’s this instead.

Imagine the following situation: A person, whom we can call Bob, believes something strongly. It could be anything, such as that aliens have visited the Earth, or that John has a crush on Pauline. And it’s no wonder Bob believes it — he’s got plenty of evidence about it. Facts A, B, C, D and E all point to its being true. None of them might prove it for certain, but put together, they’re highly suggestive. So Bob has good reason to be convinced. Continue reading

Sitkeät hypoteesit

See here for the English version: Clingy Hypotheses

Oli tarkoitus kirjoittaa jotakin syvällistä ja inspiroivaa uudeksi vuodeksi, mutta en ainakaan vielä saanut sellaista aikaan, joten tässä on sen sijaan tämä.

Kuvitellaan seuraava tilanne: Henkilö, jota voimme kutsua vaikka Siniksi, uskoo johonkin asiaan vahvasti. Kyseessä voi olla mikä tahansa asia, vaikka se, että maapallolla on vieraillut avaruusolentoja, tai se, että Juuso on ihastunut Paulaan. Eikä ole ihmekään, että Sini uskoo tähän asiaan — hänellä on siitä paljon todistusaineistoa. Tosiasiat A, B, C, D ja E kaikki viittaavat siihen suuntaan. Mikään niistä ei ehkä yksinään todista sitä varmasti, mutta yhdessä ne ovat erittäin vakuutavia. Sinillä on siis hyvä syy olla vakuuttunut. Continue reading