Sopivan tarkoitushakuista – HS:n rasismigallup

No English version at this time, sorry; this took long enough to write.

Vähän aikaa sitten ilmoitin pitäväni taukoa tänne kirjoittamisesta marraskuun ajan National Novel Writing Monthin takia. Nyt tekee kuitenkin mieli kommentoida erästä asiaa, ja aikatauluni on sen verran sekaisin muutenkin, että kirjoitan nyt tämän verran. Kirjoituksen punainen lanka pääsi vähän rispaantumaan matkan varrella, mutta tulipahan kirjoitettua.

12.11. Helsingin Sanomat raportoi teettämästään rasismigallupista jossain määrin provosoivalla otsikolla: Rasismi teki pesän Suomeen. Ajattelin jo silloin, että olisi kiinnostavaa analysoida lehden tapaa muotoilla ja esittää kysely esimerkkinä siitä, miten kumpikaan, kyselyn muotoilu eikä tulosten esittäminen, ei ole pelkkää neutraalia tiedon käsittelyä.

Tänään sunnuntaina 13.11.2011 HS julkaisi jatkojutun siitä, miten Tarja Halonen, pääministeri Jyrki Katainen ja Perussuomalaisten Timo Soini olivat reagoineet kyselyyn. Tynkäversio siitä löytyy täältä.

Minun huomioni kiinnitti lähinnä Soinin kommentti, että gallup oli tarkoitushakuinen ja ei mikään uutinen ja että siihen ei voi sanoa mitään järkevää. Koska artikkelissa viitattiin Timo Soinin blogiin ja siteerattiin sitä, ajattelin käydä lukemassa koko jutun sieltä, koska en tietenkään halunnut kommentoida sitä pelkästään eri mieltä olevien selostuksen mukaan. No, se artikkeli ei kyllä oikeastaan sanokaan mitään, mitä HS ei olisi ehtinyt lainata. Lisäksi sain selville, että Soini tosiaan kutsuu blogiaan plokiksi.

Mutta nyt itse alkuperäiseen artikkeliin ja tutkimukseen. Jo otsikko ottaa selvästi kantaa: nämä tulokset todistavat rasismista Suomessa. Mitkä nämä tulokset sitten ovat? Kyselyssä näyttää olleen kolme osa-aluetta: rasismin esiintyminen sinänsä, kulttuurista uhkaa koskevat mielipiteet ja suhtautuminen eri vähemmistöryhmiin. Käsittelen vain kahta ensimmäistä.

Mainitsemani numerot ovat HS:n 12.11.2011 paperiversiosta, ja luvut suoraan kuvioista ja välillä tekstistä.

66% ihmisistä oli sitä mieltä, että Suomessa ilmenee rasismia paljon tai melko paljon. Itsessään tunnisti rasistisia piirteitä paljon tai melko paljon vain 14%. Palaan tähän myöhemmin.

Kulttuurista uhkaa koskevien mielipiteiden puolella lähes kaikki ihmiset, 97%, ovat samaa mieltä (eli 91% täysin samaa mieltä, 6% osittain) siitä, että kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. No, sepä hyvä. Mutta tuohon kysymykseen nyt ei saakaan vastata kuin yhdellä tavalla. Ajatusta tasa-arvoisuudesta on taottu päihimme sen verran paljon, että on itsestäänselvyys, että sitä ei saa kyseenalaistaa… siis ei ainakaan suoraan sanomalla toisin. Vastaava luku kysymykselle tasa-arvoisesta kohtelusta taustasta riippumatta onkin 88% eli 70% ja 18% — ei yhtä korkea, koska vaikka kysymys on suunnilleen samasta asiasta, sitä ei kysytä enää aivan niin suoraan. Jo tämän perusteella joidenkuiden mielestä siis ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta heitä ei pitäisi kohdella tasa-arvoisesti.

Tässä osiossa on vielä kolmas väite, johon vastaaminen myönteisesti viittaa karkeasti ottaen siihen, että vastaaja ei ole rasistinen tai ennakkoluuloinen, tosin kysymyksessä on osittain empiirinen väite, jonka vastauksen pitäisi siis riippua muustakin kuin asenteista. Siis periaatteessa. “Vähemmistöryhmiin kuuluvat sopeutuvat ja juurtuvat melko hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan.” 63% oli ainakin osittain samaa mieltä. Itse sanoisin varmaan “en osaa sanoa” — olen ehkä nähnyt tietoja yhdestä tutkimuksesta asiasta joskus, mutta sitäkään en oikein muista. En edes juurikaan tunne muita maahanmuuttajia kuin sellaisia, jotka ovat opettaneet minua yliopistolla.

Loput näistä väitteistä ovat selvästi rasistisia, ja HS kiinnittää huomiota niiden kanssa samaa mieltä olevien määriin. Se on perusteltua, mutta kannattaa myös huomata, että eri mieltä olevien määrät ovat kaikissa kuitenkin suurempia. Tämän perusteella voitaisiin jopa kuvitella, että yllä mainitut tulokset siitä, että suomalaiset ajattelevat Suomessa olevan rasismia mutta eivät itse edustavansa sitä, heijastavat ihmisten realistista näkemystä asioista, mutta se ei todellakaan ole niin yksinkertaista. Joka tapauksessa tämä on hyvä huomata siksikin, että rasistit ovat edelleen vähemmistössä, joten heillä ei ole mitään perustetta omia “suomalaisuutta” itselleen.

Kaikkein lähinnä tasapainoa on kysymys siitä, onko islam uhka länsimaisille arvoille ja kulttuurille. (35% puolesta, 55% vastaan; huomattakoon, että loput olivat “ei osaa sanoa”, ja toisin kuin voisi luulla, näitä oli kuvion mukaan 11%, mikä johtunee pyöristyksestä.) Siinä on yhteen kysymykseen pakattu niin paljon epämääräisyyttä, että vastausten merkitystä on vaikea tulkita. Uhka millä tavalla? Mikä “islam”? Oman paljoonkin lukemaani perustuvan mutta silti epämääräisen käsitykseni mukaan esimerkiksi arabimaissa on paljon epätervettä ideologiaa, joka ei välttämättä automaattisesti mene pois edes arabikevään vallankumousten mukana, tosin olojen parantuminen voi tietenkin auttaa muussakin modernisoitumisessa. Voidaan ajatella, että tällaisista asenteista voi seurata (lisää) kaikkea ikävää esimerkiksi Lähi-idässä ja pahimmassa tapauksessa periaatteessa vaikka hypoteettinen kolmas maailmansota idän ja lännen välillä tai jotakin vastaavaa, ei niin, että näkisin jälkimmäisen minään erityisen todennäköisenä uhkana. Mutta miten tämä voisi uhata länsimaista demokratiaa tai arvoja muuten kuin juuri sodan kautta, jonka sitä paitsi kuvittelisin lännen voittavan? Ja joka tapauksessa ongelman ei automaattisesti seuraa juuri islamista, vaikka se myös siihen tällä hetkellä liittyykin. Historiasta ja nykyhetkestä näkee, että uskonnoissa kokonaisuuksina ei käytännössä ole mitään eettistä ydintä, sanomatta sen enempää siitä, onko niissä jotenkin “oikeasti” sellainen. (Katso myös tätä artikkelia.) Ongelman voivat siis muodostaa islamin jotkin tämänhetkiset tulkinnat, ehkä yleisetkin sellaiset, mutta islamkin voisi periaatteessa olla ihan kiltti uskonto, jos sillä vain olisi enemmän seuraajia mukavissa liberaaleissa maissa. (Ja varmasti jotkut harjoittavatkin sitä aivan positiivisena versiona. En vain halua kuulostaa siltä, että kieltäisin kaikki puheet muslimien asenneongelmista ennakkoluuloina.)

Tästä seuraa, että väite on tulkittavaksi ongelmallinen, mutta ainakin sen pitäminen ongelmattomasti totena kuulostaa hyvin ennakkoluuloiselta reaktiolta. Jos esimerkiksi ajattelee vain, että islam nyt on islam ja aina ihan sairas uskonto, ja se kumoaa länsimaiset arvot ja vahingoittaa yhteiskuntia yksinkertaisesti siten, että tulee vaikka kasvava mutta silti pieni vähemmistö islaminuskoisia maahanmuuttajia, sellaiset ajatukset eivät sovi todellisuuteen mitenkään. Eivät maahanmuuttajat ole mitään viruksia. Ei vieraiden ihmisten tuleminen tänne yhtäkkiä muuta koko yhteiskuntaa mitenkään radikaalisti, vaikka ennakkoluuloisia ihmisiä pelottaisikin nähdä mustia miehiä kadulla, ja sitten täytyy keksiä tekosyitä, miksi se johtuisi jostain muusta kuin omasta irrationaalisuudesta. Vähän niin kuin homoliitot tuhoavat perhearvot…  jotenkin. Jos meillä nyt on ne länsimaiset arvot, niin eivät kai mitkään yhteiskunnalliset arvot ole niin heikkoja, että kaatuvat ilman syytä.

Sivumennen sanoen olisin kyllä ilman kummempaa epäröintiä vastannut olevani eri mieltä edellisen kyselyn väitteen kanssa.

Väitteestä “Joihinkin rotuihin kuuluvat ihmiset eivät kertakaikkiaan sovi asumaan modernissa yhteiskunnassa” 29% oli ainakin osittain samaa mieltä. Tämä kuulostaa kyllä aika paljolta ottaen huomioon tuon väitteen laadun. 64% oli ainakin osittain eri mieltä, mutta sekin kuulostaa tässä yhteydessä vähältä. Lisäksi väitteen kanssa samaa mieltä olevia oli hiukan yli kaksi kertaa enemmän kuin niitä, jotka tunnistivat itsessään rasistisia piirteitä (14%). Toisin sanoen korkeintaan puolet ihmisistä, jotka olivat samaa mieltä tästä rajusta ja selvästi rodun mukaan muotoillusta väitteestä, tunnistavat itsessään rasistisia piirteitä. Käytännössä sama väite olisi vielä voitu muotoilla ilman viittausta rotuun, jolloin se olisi saattanut saada vielä suuremman kannatuksen.

Kysymyksiä oli vielä muutama, mutta en käsittele kaikkia. Huomautan tässä välissä vielä, että kaikkein vähiten samaa mieltä (15%) oltiin väitteestä, että “Ihmiset, joiden ulkonäkö ja kulttuuri poikkeaa paljon suomalaisesta, ovat ennustamattomia ja pelottavia.” Prosenttimäärä on melkein sama kuin itsessään rasistisia piirteitä tunnistavien määrä, mutta en tietenkään tiedä, olivatko nämä joukot esimerkiksi paljolti päällekkäisiä. Joka tapauksessa tuon väitteen sisältö sopii siihen, mitä asiantuntijat sanovat rasismin todellisista motiiveista.

Mutta juuri tämän takia HS:n tapa käsitellä asiaa oli mielestäni perusteltu. Huomiota ei kiinnitetty vain siihen, miten monet ihmiset ajattelevat rasismia olevan tai itse ilmentävänsä sitä, vaan myös sen ilmenemismuotoihin. Rasismissa on yksi piirre, jonka olen havainnut jo kauan sitten. Sitä kuvaa hyvin se, että kun näin kirjan, jonka nimi oli En ole rasisti, mutta… tiesin heti, mistä nimi tuli. Nimi viittaa tyypilliseen tapaan aloittaa rasististen väitteiden esittäminen: En ole rasisti, koska rasismi on pahaa ja irrationaalista ja rasisti ei saa olla. Minusta vain jonkin rodun edustajat ovat jotenkin huonompia kuin toisen. Mutta ei tämä ole rasismia, tämä on totta. Eikä tietenkään yhtään ennakkoluuloista johtuvaa, kyllä minä keksin heti hyviä syitä, miksi kadulla kulkevat mustat miehet häiritsevät minua. Ja ei siinä ole kysymys edes rodusta, kun siitä ei saa nykyään puhua, minuun verrattua erinäköisillä ihmisillä vain on huonompi kulttuuri…

Mutta rasististen väitteiden hyväksyminen on rasismia, ja sen HS:n artikkeli tuo esille. Ehkä jostakusta on aivan järkevää sanoa, että en minä ole rasisti, mutta joidenkin rotujen edustajat eivät vain sovi sivistyneeseen yhteiskuntaan, mutta meille logiikkaa kunnioittaville ihmisille (oikeasti, eikä vain sellaisille, jotka vastaisivat kyselyssä kunnioittavansa sitä), on täysin kohtuullista käsitellä tätä rasismin osoituksena. Jos 29% ihmisistä hyväksyy sellaisen väitteen, niin kyllä nyt silloin rasismia esiintyy, ja sitä saa korostaa asiaa raportoidessa.

Toisaalta HS myös esitti erilaisia arvioita tulosten merkityksestä, jotka tuodessaan esile eri puolia asioista lievensivät otsikon viestiä. Eivät ne sitä kuitenkaan kumonneet.

Toinen asia, minkä takia tämän gallupin tekeminen ja esittäminen on järkevää, on se, että saamme tietoja emmekä vain olettamuksia. Timo Soini on tavallaan oikeassa, että ei ole mikään uutinen, että Perussuomalaisista löytyy suhteellisen paljon rasisteja. Mutta nyt meillä on siitä jonkinlainen tutkimustulos eikä pelkkiä Perussuomalaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja. (Toisaalta tulokset antavat myös argumentteja yleistämistä vastaan. “Vain” 58% Perussuomalaisista pitää islamia uhkana, mikä ei silti ole sama kuin 100%.) Jossakin määrin sama pätee myös ajatukseen, että Suomessa esiintyy rasismia, tosin se ei ole niinkään uutta. Vaikka tällaiset kyselyt ovat kaikkea muuta kuin ongelmattomia, pelkät yleiset uskomukset ovat tietenkin vielä paljon ongelmallisempia.

Tarkoitushakuista? Ehkä hiukan, mutta tarkoitus on kuitenkin kiinnittää huomiota johonkin todelliseen, joten mikäs siinä. Asioita pitää kutsua oikeilla nimillään. Jos esimerkiksi oikeaa kriittisyyttä maahanmuuton ongelmiin liittyen ylipäätään löytyy, mikä olisi hyvin suotavaa, se pitää erottaa rasistisesta höpötyksestä.

Englanninkielistä versiota artikkelista ei ole toistaiseksi saatavilla.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s